Badanie Baterii

Testujemy różnego rodzaju baterie dostępne na rynku

Testujemy i weryfikujemy różnego rodzaju batrie dostępne na rynku. Chodzi o to aby zapewnić naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązanie jak najtańszym kosztem.

Ciekawostki

 • baterię są różnego rodzaju (budowa)
 • jedne wyczerpują sie bardzo szybko
 • inne są bardzo wydajne
 • jedne radzą sobie trochę lepiej w zimniejszym środowisku
 • inne potrafią się bardzo szybko rozładować jak jest zimno
Monitorowanie zużycia prądu przez Lodówkę

Testujemy Lodówki (oraz inne urządzenia) pod kątem Energii

Mierzymy klika parametrów związanych z energią:napięcie[V], moc [W], natężenie [A], zużycie. Zliczamy ile lodówka dziennie zużywa energi oraz prezentujemy dane w przliczeniu na PLN.

W pewnych przypadkach badamy jak praca różnych urządzeń wpływa na temperaturę w pomieszczeniu czy w innych miejscach.

Posiadajac czujnik temp. w lodówce oraz monitor energi, badamy czy i jak ilość zużycia energi wpływa na to jaka temp. panuje w środku (lodówki i/lub pomieszczenia)

Posiadamy również czujniki otwarcia zamknięcia drzwi ( o czym się dowiesz niżej), co daje nam kolejne możliwości badań, co do czasu otwarcia drzwi, do zmian temp. wewnątrz lodówki, co ma wpływ na częstrzą pracę agregatu co za tym idzie większe zużycie energii.

Ciekawostki

 • możemy sterować tym urządzeniem z platformy (włącz/wyłącz) gniazdko 240V 16A
 • po podłączeniu grzejnika elektrycznego widzimy ile zużywa prądu i możemy go włączyć lub wyłączyć w zależności od panujacej temepratury
 • platforma może sama sterować urządzeniem w zależności od zaprogramowanego scenariusza (np. zbyt dużej/małej temp.)
 • można wykrywać wady urządzenie (przeciążenia / nadmierne zużycia)
 • urządzenie samo się wyłączy gdy parametry będą zbyt wysokie (zabezpieczenie)
Monitorowanie otwarcia / zamnkięcia - drzwi / okien / inne

Testujemy otwarcia lodówek oraz mierzymy czas ich otawrcia

Dzięki montażu czujnika na drzwiach od lodówki, jesteśmy wstanie mierzyć czas otwarcia lodówki. Dodatkowo często jesteśmy również w stanie zmierzyć jak długo lodówka pozostawała otwarta. Co daje nam kolejne możliwości porównania wyników z np. czujnikiem temperatury znajdującym się w lodówce.

Dzięki tym informacjom, jest możliwe wykazanie podczas alarmu że lodówka była otwara np. nieco dłużej z powodu zatowarowania i że alram był naturalną sprawą i po chwili powrócił do normy.

Zliczamy również same otwarcia drzwi co oczywiście może świadczyć o rcuhu w Aptece, czy też o pracowitości personelu. Dodatkowo przy bardzo intensywnym ruchu może się okazać że, wahania pomiarów będą całkiem spore, dzięki czemy łatwiej będzie ustawić czujnik do realnych warunków pracy.

Oczywiście czujniki można zakładać również na np. drzwiach do pomieszczeń, oknach, sejfach, szafkach itp. na czym kolwiek co nas może z różnych powodów interesować.

Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem systemu do magaznów, gdzie mierzymy ilość otwarcia bram, czas otwarcia oraz korelacje jakie one mają na np. temperaturę i wilgotność wew. magazynu / pomiesczenia. (o tym poczytasz tutaj)

 • wiemy kiedy lodówka była otwierana
 • wiemy jak długo była otwarta
 • wiemy jaki to miało wpływ na temperaturę oraz wilgotność w lodówce
 • możemy te dane połączyć w przypadku kiedy wystąpi Alert (np. zatowarowanie, chwilowy wzrost temp.)
 • możemy weryfikować kiedy ktoś wchodził do danego pomieszczenia ( co puzniej można np. zweryfikować w wew. monitoringu)
Monitorowanie wielu innych urządzeń

Czujnik dymu, zalania, ruchu, pomiar czasu pracy, access control

Dzięki metodologi w jakiej zostałą napisna platforma, mamy możliwość podłącznie do niej praktycznie (*)dowolengo urządzeni dostępnego na rynku.

Aktulanie mamy wiele różnych pomysłów i czujników, które chcemy badać i rozszerzać nasze porfolio usług z nimi zwiazane.

 • w miesiącu otrzymujemy po kilka nowych urzadzeń
 • otrzymujemy zapytania o różne prototypy rozwiązań
 • w wielu aspektach współpracujemy z wieloma Firmami i chętnie polecamy ich rozwiazania dla naszyc klientów